Aktualności Aktualności

Archeologia w Puszczy Białowieskiej

Dnia 15 lipca dr. Na Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie" odbyło się szkolenie archeologiczne dla pracowników Nadleśnictwa Białowieża, Zajęcia prowadził Pan Dariusz Krasnodębski wraz z współpracownikami z Instytutu Archeologii i Etnologii.

Prelegenci zaprezentowali rys historyczny Puszczy Białowieskiej oraz ślady osadnictwa jakie napotkano do tej pory na terenie Puszczy Białowieskiej. Omówione zostały wyniki dotychczas prowadzonych badań jak również podstawy do dalszych prac archeologicznych na terenie Nadleśnictwa Białowieża.

Leśnicy dowiedzieli się jak w terenie są identyfikowane miejsca, na których będą prowadzone prace archeologiczne. Pomocne do tego są nowoczesne techniki skanningu laserowego (ALS i LIDAR) ujawniające wszelkie anomalie w ukształtowaniu powierzchni gruntu. Dzięki tym informacjom oraz konsultacjom z leśnikami, archeolodzy będą mogli odkrywać nowe stanowiska dla archeologi, poznawać życie ludów, które zamieszkiwały Puszczę Białowieską.

Przykładem obiektu archeologicznego i historycznego na terenie Nadleśnictwa Białowieża jest uroczysko Stara Białowieża wraz ze ścieżką edukacyjną „Szlak Dębów Królewskich". W 2005 roku w korzeniach przewróconego przez wichurę dębu Augusta III Sasa, znaleziono resztki ceramicznych kafli i wypaloną glinę. Dzięki współpracy z nadleśnictwem archeolodzy mieli możliwość zbadania tego obiektu. Podczas wykopalisk znaleziono wiele interesujących śladów, między innymi kamienny fundament pieca, spore ilości kafli garnkowych (nazwa pochodzi od ich kształtu) oraz naczynia gliniane. Całość zebranych informacji potwierdza starą legendę istnienia w przeszłości na uroczysku Stara Białowieża dworu króla Zygmunta Starego oraz pierwotnej lokalizacji osady Białowieża.

Prelekcję uzupełnił pokaz zebranych artefaktów jakie przywieźli nasi goście ze sobą. Dzięki temu można było wziąć do ręki i namacalnie poczuć tę historię jaka wydarzyła się w bliskiej i dalekiej przeszłości na terenie gdzie teraz mieszkamy i pracujemy. Mamy nadzieję na dalszą owocną i pełną wrażeń współpracę z archeologami na wspólnym odkrywaniem historii Puszczy Białowieskiej.