Aktualności Aktualności

KOMUNIKAT NADLEŚNICTWA

Realizacja wymagań zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów

W dniu wczorajszym opinia publiczna ponownie została wprowadzana w błąd. Tym razem zmyślone informacje dotyczą rzekomego poszerzania dróg przez Lasy Państwowe w Puszczy Białowieskiej. Realizacja obowiązków wynikających z ochrony przeciwpożarowej stała się tematem do manipulacji.

Chcielibyśmy poinformować, że zgodnie z obowiązującą siecią dojazdów pożarowych i zalecaniami pokontrolnymi Państwowej Straży Pożarnej, nadleśnictwo realizuje prace w zakresie wyrównania dojazdów pożarowych wraz z mijankami. Działania mają na celu spełnienie wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. poz. 405 z późn. zm.)

Chcielibyśmy poinformować, że zgodnie z obowiązującą siecią dojazdów pożarowych i zalecaniami pokontrolnymi Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwo Białowieża realizuje prace w zakresie wyrównania dojazdów pożarowych wraz z mijankami.

Dementując nieprawdziwe treści, informujemy, ze nie wykonuje się prac mających na celu poszerzenie dróg (szerokość dróg pozostała bez zmian), ani też nie dochodzi do zwiększenia fragmentacji, której wynikiem będzie osuszanie (prace wykonywane są na istniejących drogach). Prace realizowane są na ok. 8 kilometrowym odcinku dwóch dojazdów pożarowych w leśnictwie Grudki (nr 10 i 12).