Aktualności Aktualności

Komunikat Nadleśnictwa

W dniu 8 lipca 2019 roku Nadleśnictwo Białowieża rozpoczęło prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, wynikające z realizacji decyzji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PWKZ) z dnia 6 lutego 2019 roku (Z.5143.182.2018.JM).

Zaplanowane do realizacji w tym dniu działania dotyczyły ścięcia i pozostawienia do naturalnego rozkładu 5 drzew rosnących w Parku Dyrekcyjnym w Białowieży, na działkach będących w zarządzie Nadleśnictwa Białowieża, objętych ochroną konserwatorską, tj. wpisanych do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

Drzewa posiadały wyraźne cechy zamierania (suche konary, pęknięcia w rozwidleniu gałęzi, złamany wierzchołek, wypróchnienie, zgnilizna) stwarzając niepodważalnie zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, uczniów Technikum Leśnego w Białowieży i odwiedzających to miejsce turystów.

Nadleśnictwo poinformowało opinię publiczną o wykonywanych pracach na profilu społecznościowym nadleśnictwa, zawiadamiając równocześnie o wynikających z tego tytułu utrudnieniach.

Należy podkreślić, że wydanie decyzji przez PWKZ warunkuje wykonywanie jakichkolwiek prac w obiektach objętych ochroną konserwatorską. Bez odpowiednich dokumentów nadleśnictwo nie mogłoby podjąć działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

W dniu 9 lipca 2019 roku, w mediach społecznościowych niektórych organizacji pojawiły się nieprawdziwe informacje dotyczące prac wykonanych przez nadleśnictwo.

Tym razem nie sprawa Puszczy Białowieskiej, a wykonywanie prac w Parku Dyrekcyjnym w Białowieży zostało wykorzystane do manipulacji i wprowadzania opinii publicznej w błąd. Osoby publikujące nieprawdziwe treści w przestrzeni publicznej nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności, podważając i szkalując tym samym instytucje państwowe.

Należy zaznaczyć i podkreślić, że wykonane przez nadleśnictwo prace wynikają z nadrzędnej wartości jaką jest zdrowie i życie ludzkie. Zarządca terenu, jakim jest nadleśniczy jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo publiczne na każdej nieruchomości, do której posiada tytuł prawny. Dodatkowo wnioskując o prace nadleśnictwo wsłuchuje się również w głosy prywatnych właścicieli posesji, którzy codziennie korzystając z infrastruktury Parku Dyrekcyjnego, wskazują na potrzeby realizacji prac z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Zastanawiające jest zatem, że osoby nie mieszkające w Białowieży, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa, chcą określać mieszkańcom Parku Dyrekcyjnego w Białowieży, jaki stopień bezpieczeństwa ma być przyjęty w miejscu ich zamieszkania.

Niezrozumiałe są również nieprawdziwe stwierdzenia, że drzewa są zdrowe, dorodne i w dobrej kondycji zdrowotnej, skoro organ w postaci PWKZ, ponoszący odpowiedzialność za decyzje w tym zakresie stwierdził wręcz przeciwnie. Na potwierdzenie tego, że są to nieprawdziwe informacje załączamy zdjęcia usuniętych drzew, publikowanych również na stronach niektórych organizacji.

Należy podkreślić także fakt stawiania zarzutów leśnikom pracującym w nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej, że ich wszelkie prace wynikają z komercyjnego podejścia. Chcielibyśmy wyjaśnić, iż wykonanie prac wymagało użycia sprzętu specjalistycznego oraz zaangażowania znacznej liczby sił i środków. Łączny koszt wykonanych prac związany z zapewnieniem bezpieczeństwa w Parku Dyrekcyjnym (5 drzew) wyniósł blisko 4 000 zł.

 

Dodatkowe informacje na temat prowadzonych prac

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych rzetelnymi informacjami na temat prowadzonych prac:

Nadleśnictwo Białowieża

ul. Wojciechówka 4

17-230 Białowieża

bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl

Nieprawdziwe informacje opublikowane w Internecie:

 

Źródło: https://www.facebook.com/gospodarkalesna/posts/2781549808586986

  • „Cięcia dotarły do samej miejscowości Białowieża. W podległym leśnikom Parku Dyrekcyjnym wycinane są zdrowe drzewa. Wycinkę ochrania Służba Leśna. Park Dyrekcyjny znajduje się na liście zabytków. Mieszczą się w nim m. in. Technikum Leśne, internat, budynki nauczycieli technikum oraz pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.” są nieprawdziwe. Usunięto chore drzewa za zgodą konserwatora zabytków.

 

Źródło: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=789965244731509&id=100011541225528

  • Nadleśnictwo Białowieża za cięcia w Puszczy Białowieskiej naraziło RP na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE. W Puszczy, póki co, ciąć nie mogą. Więc wycinają dorodne i piękne drzewa w Białowieży, w podlegającym im parku i wzdłuż biegnącej do niego ulicy. Powód? Można sobie wybrać: rewitalizacja, nowy chodnik, bezpieczeństwo przechodniów itd. Polski leśnik nie wie czym jest arborystyka i pielęgnacja drzew.są nieprawdziwe. Usunięto chore drzewa za zgodą konserwatora zabytków. Powodem prac była konieczność zapewnienia bezpieczeństwa. Drzewa zostały pozostawione do naturalnego rozkładu.

 

Źródło: https://www.facebook.com/fundacjadzikapolska/posts/2375733539366896

  • By nie wypaść z wprawy, nadleśnictwo Białowieża rozpoczęło wyrąb drzew w zarządzanym przez siebie obiekcie - zabytkowym Parku Dyrekcyjnym w Białowieży. Sytuacja przypomina obrazki znane z blokad w Puszczy - ogrodzony teren, którego pilnuje straż leśna, na miejsce przybyła powiadomiona przez mieszkańców policja. Wycinane są wielkie, zdrowe drzewa w dobrej kondycji, choć część z nich posiada dziuple mogące stanowić siedliska chronionych ptaków i owadów. Dr hab. Michał Żmihorski stwierdził, że drzewa są siedliskiem min. drozda śpiewaka, kosa, muchołówki szarej i zięby. Ocenił, że kontynuacja wycinek w kolejnych dniach będzie powodowała dalsze zniszczenia w siedliskach chronionych gatunków ptaków i może prowadzić do śmierci tych ptaków (np. piskląt przebywających w gniazdach, ptaków młodych, które po opuszczeniu gniazd chowają się w koronach drzew przeznaczonych do wycinki), dlatego powinna zostać natychmiast przerwana. W przygotowanie "nowej odsłony" parku zaangażowany jest dyrektor RDLP w Białymstoku - Andrzej Nowak. Przygotowaliśmy wniosek do Konserwatora Zabytków o wstrzymanie wykonania decyzji, który zamierzamy dziś złożyć.są nieprawdziwe. Usunięto chore drzewa za zgodą konserwatora zabytków.