Aktualności Aktualności

Leśnicy z RDLP Radom w Puszczy Białowieskiej

Puszczę Białowieską odwiedzili leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Szkolenie rozpoczęło się prezentacją poświęconą obecnym zadaniom Nadleśnictwa Białowieża oraz problemom, na których w ostatnim czasie skupia się uwaga mediów. Następnie pracownicy Nadleśnictwa prezentowali gościom w terenie powierzchnie, gdzie skutki gradacji kornika są najbardziej widoczne.

W centrum zainteresowania gości były martwe drzewostany świerkowe. W programie wizyty znalazły się także powierzchnie z odnowieniem dębowym w leśnictwie Grudki. Szkolenie zakończyło się przedstawieniem efektów projektu LIFE + „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000".