Aktualności Aktualności

Odbyliśmy szkolenie z „Zarządzania zmianą"

Zmiana w życiu każdego z nas jest nie tyle potrzebna, co nieuchronna, czy tego chcemy czy nie. Zmienia się otaczająca nas rzeczywistość, zmieniają się ludzie, poglądy, technologie, przyroda oraz my sami.

Pracownicy Nadleśnictwa Białowieża odbyli szkolenie z zakresu „Zarządzania zmianą”, wykłady poprowadził dr Bartosz Grucza.

W ramach 8 godzinnej sesji wykładowo-warsztatowej wszyscy obecni pracownicy zyskali wiedzę i informacje na temat potrzeby inicjowania zmian w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Dowiedzieli się jak zarządzać zmianą, tak by radzić sobie w sytuacjach nieprzewidzianych lub trudnych na swoim stanowisku pracy, jak przełożyć dokonaną zmianę na kreatywne i efektywne wykonywanie własnej pracy – budując nową jakość w przedsiębiorstwie.

Warto podkreślić, że w trakcie części warsztatowej wszyscy pracownicy brali aktywny udział w rozwiązywaniu zadań dotyczących szeroko pojętej definicji zmiany. Pracownicy wymieniali między sobą poglądy i opinie komentując własne przemyślenia. Zakres działań był szeroki. Padało wiele ciekawych sugestii, m.in. propozycję zmian w zakresie udoskonalenia infrastruktury turystycznej, która mogłaby przyciągnąć większą liczbę odwiedzających turystów, ale również pomysły związane stricte ze zmianą i poprawą zadań na własnym stanowisku pracy, co w konsekwencji ma zwiększyć wydajność, efektywność i jakość pracy. Ważnym aspektem dla kadry nadleśnictwa były również sprawy związane z udoskonaleniem relacji na linii pracownik-pracownik oraz pracownik-pracodawca.

Takie szkolenia to nie tylko dobra forma edukacji załogi firmy, ale również doskonała oraz potrzebna integracja między pracownikami.

 Próbę opisu potrzeby i konieczności zmian w naszej codziennej pracy i otaczającym nas świecie dobrze oddają i podsumowują słowa Dominica Coniguliaro:

„Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś. Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to czego nigdy nie robiłeś”.

Szkolenie dostarczyło wielu pozytywnych wrażeń. Bardzo dziękujemy Panu dr Bartoszowi Grucza za przekazanie istotnych kwestii związanych z potrzebą zmian, zarządzaniem zmianą oraz umiejętnością jej realizacji.