Aktualności Aktualności

Odwiedzili nas goście z Wrocławia

W dniu 23 października br. gościliśmy grupę pięćdziesięciu leśników z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Goście z województwa dolnośląskiego na terenie Nadleśnictwa Białowieża odbyli szkolenie z zakresu ochrony lasu i ochrony przyrody.

Leśnicy rozpoczęli spotkanie od wizyty w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”, gdzie zaprezentowane zostały informacje z zakresu ochrony lasu i ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej na przykładzie Nadleśnictwa Białowieża. Po wykładzie zobrazowano przedstawione tematy w terenie. Przedstawiono powierzchnie leśne, na których w wyniku gradacji kornika drukarza nastąpił rozpad drzewostanów świerkowych młodszych i starszych klas wieku, miejsca przy drogach, na których wykonano zabiegi zapewniające bezpieczeństwo publiczne oraz powierzchnie, na których zrealizowano odnowienia lasu metodą grupową.

Po terenowej porcji wiadomości, w ramach integracji z przyrodą, grupa leśników odbyła spacer ścieżką edukacyjną „Żebra Żubra”, na której mogli poznać większość zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla lasów Puszczy Białowieskiej. Pomimo deszczowej pogody na twarzach leśników z Wrocławia można było dostrzec uśmiech i zadowolenie.