Aktualności Aktualności

Poprawa stanu technicznego dojazdu pożarowego

Dojazdy pożarowe stanowią podstawową sieć komunikacyjną kompleksów leśnych, istotną w planowaniu i organizowaniu akcji ratowniczo-gaśniczych i powinny spełniać parametry określone w przepisach dotyczących zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

Zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, a także wymogami określonymi w Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu oraz Planie zabezpieczenia przeciwpożarowego Puszczy Białowieskiej rozpoczęto działania mające na celu poprawę stanu technicznego jednego z dojazdów pożarowych w Nadleśnictwie Białowieża.

Prace dotyczą dojazdu nr 21, znajdującego się na granicy Nadleśnictwa Białowieża z Nadleśnictwem Browsk, przebiegającego od Tryby Zwierzynieckiej (Nadleśnictwo Hajnówka) do granic Białowieskiego Parku Narodowego. Z uwagi na lokalizację jest niezwykle ważny dla ochrony przeciwpożarowej Puszczy Białowieskiej. Oby jednak jak najrzadziej musiał spełniać swoje bezpośrednie przeznaczenie.

Działania zaplanowano na całym odcinku dojazdu pożarowego, tj. na długości około 5 km. W wyniku prac konserwacyjnych dostarczony i wbudowany zostanie żwir, który poprawi parametry dojazdu, a w szczególności mijanek.

Wykonane prace przyczynią się do zapewnienia bezpiecznego przejazdu dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych, którym dysponują jednostki Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych, w celu szybkiego dotarcia do miejsca ewentualnego pożaru, ale także do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba.