Aktualności Aktualności

Rada Naukowa Leśnictwa oraz eksperci

Wizyta w Puszczy Białowieskiej członków Rady Naukowej Leśnictwa oraz ekspertów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Niemiec.

W dniach 1-3 sierpnia 2016r. w Puszczy Białowieskiej gościli członkowie Rady Naukowej Leśnictwa oraz eksperci ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Niemiec,  w roli gospodarzy wystąpili - przedstawiciele DGLP w Warszawie, RDLP w Białymstoku oraz nadleśnictw Białowieża,  Browsk i Hajnówka.

Podczas lustracji terenowej w Nadleśnictwie Białowieża uczestnicy sesji zapoznali się z bieżącymi problemami gospodarowania w cennych przyrodniczo obszarach. Rozwijająca się w nadleśnictwie od 2012 roku silna gradacja kornika drukarza powoduje ogromne straty w starych i młodych drzewostanach świerkowych. Uczestniczący w lustracji  eksperci i leśnicy przedstawili doświadczenia wynikające z podobnych zjawisk występujących w Polsce, USA, Kanadzie i Europie. Podkreślono niebezpieczeństwo jakie może nieść masowy rozwój kornika drukarza dla trwałości lasu. Stwierdzono konieczność zastosowania działań prewencyjnych ograniczających możliwość pojawienia się wielkoobszarowych strat w drzewostanach z dużym udziałem świerka.