Aktualności Aktualności

SZKOLENIE NADLEŚNICTW SUWAŁKI I SZCZEBRA

W poniedziałek 23 maja br. gościliśmy grupę pracowników z Nadleśnictw Suwałki i Szczebra na szkoleniu na temat wpływu gradacji kornika drukarza na rozpad drzewostanów i stanu siedlisk naturowych.

Wizyta rozpoczęła się na OEL „Jagiellońskie" prezentacją na temat gradacji kornika drukarza na terenie Nadleśnictwa Białowieża, przedstawioną przez zastępcę nadleśniczego – Tomasza Ginszta. Następnie udaliśmy się na część terenową spotkania. Pierwszym punktem była wieża widokowa wybudowana w ramach projektu „Ochrony orlika krzykliwego na wybranych terenach Natura 2000" w drodze na Pogorzelce. Tam Julia Melchior, opowiedziała o ochronie przyrody i edukacji w naszym nadleśnictwie. Później udaliśmy się na ścieżkę edukacyjną „Żebra Żubra", gdzie został zaprezentowany problem drzew niebezpiecznych. Stamtąd zaprowadziliśmy naszych gości na teren Rezerwatu Krajobrazowego Władysława Szafera, gdzie omówiona została problematyka drzewostanów pokornikowych oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Następnie pokazaliśmy drzewostany najsilniej dotknięte gradacją kornika drukarza na terenie leśnictwa Nowe oraz przebudowę drzewostanów na uroczysku Hajduki. Ten intensywny program został podsumowany podczas wspólnego ogniska.

Nadleśnictwom Szczebra i Suwałki dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!