Aktualności Aktualności

ZWIERZĘTA W NADLEŚNICTWIE BIAŁOWIEŻA POLICZONE!

We wtorek 21 lutego br. odbyło się doroczne liczenie zwierząt w naszym nadleśnictwie metodą pędzeń próbnych.

Inwentaryzacja polegała na policzeniu zwierząt, które przemieszczały się po oddziale, przez który przechodzili naganiacze. Zliczone zwierzęta były zapisywane w karcie inwentarzowej, którą miał każdy z obserwatorów, rozstawionych wokół oddziału. Każdy obserwator miał za zadnie zliczać te zwierzęta, które widział po swojej prawej stronie. Ta zasada pomaga w uniknięciu zdublowania wyników. 
W sumie odbyło się 10 pędzeń próbnych,  podczas których zaobserwowano  jelenie,  sarny i  dziki.  Dane zebrane podczas liczenia pomogą w opracowaniu łowieckiego planu hodowlanego na kolejny sezon łowiecki, tj. od 1 kwietnia do końca marca następnego roku. Informacje o ilości dzikich zwierząt pomagają także ocenić tendencje w rozwoju populacji dzikich zwierząt.

Inwentaryzacja odbyła się dzięki nieocenionej pomocy pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z placówki w Białowieży, Zakładów Usług Leśnych, miejscowych myśliwych oraz nieustraszonych uczniów Technikum Leśnego w Białowieży. Opiekę naukową prowadził Instytut Badawczy Leśnictwa w Białowieży
i Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Po zakończeniu inwentaryzacji, dzień podsumowano przy wspólnym ognisku na uroczysku Hajduki.