Aktualności Aktualności

Wizyta delegacji Parlamentu Europejskiego w Nadleśnictwie Białowieża

W dniach 19-21 września 2022 roku odbyła się wizyta informacyjna delegacji Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Przyjazd posłów związany był z otrzymanymi przez Parlament Europejski petycjami dotyczącymi m. in. Puszczy Białowieskiej.

W dniu 20 września br. kilkunastoosobowa delegacja dotarła do Nadleśnictwa Białowieża. Spotkanie rozpoczęło się w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”. Szefem delegacji posłów z Parlamentu Europejskiego była p. Dolors Montserrat z Hiszpanii. Delegacji leśników z Nadleśnictw Białowieża i Hajnówka oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku przewodził p. o. zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. gospodarki leśnej, p. Jan Tabor.

Na terenie Nadleśnictwa Białowieża zaprezentowano 2 powierzchnie, które wcześniej zostały zaproponowane przez członków delegacji.

Pierwsza znajdowała się na Trybie Jagiellońskiej, udostępnionej do ruchu publicznego, prowadzącej do Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”, będącej jednocześnie szlakiem turystycznym i dojazdem pożarowym. Zaprezentowano tu prowadzone wzdłuż drogi prace z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w tym pożarowego oraz prace odnowieniowe na siedlisku grądu subkontynetalnego, polegające na odnowieniu dębu metodą grupową. Wyjaśniono dlaczego realizacja prac w tym miejscu była konieczna.

Druga powierzchnia znajdowała się przy Trybie Wilczej i Drodze Narewkowskiej. Oprócz zrealizowanych prac z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w tym pożarowego zaprezentowano tam zrealizowaną modernizację Drogi Narewkowskiej, inwestycję istotną dla miejscowego społeczeństwa i rozwoju turystycznego regionu. Wytłumaczono, że modernizacja została zrealizowana z poszanowaniem wszelkich przepisów ochrony przyrody, poza okresem lęgowym ptaków, jak również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii neutralnych dla środowiska.

W drugiej części dnia w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” Nadleśnictwa Białowieża odbyły się spotkania z przedstawicielem lokalnych samorządów, autorką petycji w sprawie Drogi Narewkowskiej, pracownikami Białowieskiego Parku Narodowego oraz Lasów Państwowych.

Wizyta delegacji Parlamentu Europejskiego w Nadleśnictwie Białowieża odbyła się w dobrej i przyjaznej atmosferze. Staraliśmy się jak najlepiej pomóc w organizacji i sprawnym przeprowadzeniu części terenowej i kameralnej. Mamy nadzieję, że treści zaprezentowane przez nas w terenie i przeprowadzone rozmowy rozjaśniły wiele wątpliwości i pozwoliły poznać bieżące potrzeby i specyfikę zarządzania niezwykle cennym obiektem, jakim jest Puszcza Białowieska.