Asset Publisher Asset Publisher

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019.1843 z późn. zm.) Nadleśnictwo Białowieża informuje, że w ogłoszonym przetargu nieograniczonym pn.: Zwalczanie niecierpka drobnokwiatowego na terenie Nadleśnictwa Białowieża w 2021 roku w ramach projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”

w dniu 25.01.2021r. o godz. 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Białowieża dokonano otwarcia ofert przy użyciu  https://platformazakupowa.pl  

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 112 185,00  zł brutto.

W wyznaczonym terminie tj. do 25.01.2021r. do godz. 10:00  zostały złożone następujące oferty:

1.              Tomasz Osiej Usługi Leśne Quercus, Huszlew 9 08-206 Huszlew

1)             Cena:   130941,27 zł brutto.

2)             Termin płatności: 30 dni.

2.              Polskie Lasy Benedykt Górecki, Dąbrówka 7, 26-332 Sławno

1)             Cena: 149354,89 zł brutto.

2)             Termin płatności:  30 dni.

3.             PRO-LAS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok

1)             Cena 145735,30:    zł brutto.

 2)            Termin płatności: 30 dni

 4.           PHUG „KOZIOŁ” Piotr Kozłowski, 17 – 200 Hajnówka, ul. Wąska 5

 1)          Cena:  98899,00 zł brutto.

 2)            Termin płatności: 30 dni.

 5.           Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o.o. Sp.k, Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski

 1)          Cena:  204 595,74 zł brutto.

 2)            Termin płatności: 30 dni.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że jedna oferta złożona przez Zakład Usług Leśnych „Maximus” została odrzucona.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

1. art. 89 paragraf 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U.2019.0.1843) publicznych,

2. oferta została złożona w błędnym formacie danych.

 

Nadleśniczy

 Nadleśnictwa Białowieża

Dariusz Skirko