Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat Nadleśnictwa Białowieża

W związku z blokadą harwestera na terenie Nadleśnictwa Białowieża informujemy, że zablokowane prace miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

Rozpoczęte właśnie, prowadzone przez prywatny podmiot na zlecenie Nadleśnictwa Białowieża prace, są niezbędne ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie przylegającym do Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie". 

W lesie wokół OEL regularnie odbywają się zajęcia edukacyjne, podczas których zamarłe suche świerki stwarzają realne zagrożenie dla życia i zdrowia osób w nich uczestniczących. W pobliżu rozpoczętych prac znajduje się także ścieżka edukacyjna. Ze względu na stan drzew (w kilka lat od zamarcia świerki wykazują tendencję do łamania się w trudnych do przewidzenia miejscach) wybrano sposób wykonania prac zapewniający maksimum bezpieczeństwa (więcej o zaletach stosowania harwesterów). Działania prowadzone były w IV strefie UNESCO, w której dopuszczalne jest prowadzenie prac gospodarczych. 

Miejsca, gdzie prowadzi się prace związane ze ścinką drzew, są na czas prowadzenia tych prac objęte zakazem wstępu - koniecznym, by zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych. Powierzchnie takie są dokładnie oznakowane. Łamanie tego zakazu i blokada sprzętu pracującego po to, aby zapewnić bezpieczeństwo ludzi to działanie nie tylko niezgodne z prawem, ale przede wszystkim nieodpowiedzialne