Asset Publisher Asset Publisher

W SPRAWIE BŁĘDNYCH DONIESIEŃ MEDIÓW O PUSZCZY

19 września br. w warszawskim biurze Parlamentu Europejskiego odbyła się debata na temat Puszczy Białowieskiej, zorganizowana dla goszczących w Polsce przedstawicieli Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE (tzw. ENVI).

Europosłowie wysłuchali wystąpień zaproszonych gości, m.in. wiceministra środowiska Andrzeja Szwedy-Lewandowskiego, dyrektora generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego, a z drugiej strony dr hab. Bogdana Jaroszewicza z UW, dr hab. Rafała Kowalczyka z PAN i przedstawicieli organizacji Greenpeace Polska i Client Earth.

Pobierz plik PDF

Po spotkaniu część redakcji telewizyjnych, internetowych i prasowych doniosła, jakoby członkowie ENVI usłyszeli w trakcie od przedstawicieli Ministerstwa Środowiska lub Lasów Państwowych deklarację, iż „wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej została dziś wstrzymana”. Przyczyny pojawienia się w obiegu takiej informacji są dla nas niezrozumiałe. Niezależnie od tego, czy doszło do błędów w tłumaczeniu wystąpień lub nieporozumienia, informacja ta jest nieprawdziwa. Niestety, nie sposób było sprostować ją od razu, bowiem przedstawiciele MŚ i LP nie zostali zaproszeni na spotkanie z dziennikarzami po zakończeniu debaty w biurze PE, mimo że wzięli w nim udział reprezentanci organizacji pozarządowych prowadzących protesty w Puszczy.

Tak jak wielokrotnie wcześniej, dyrektor generalny LP podczas debaty wyraźnie podkreślił, że nadleśniczowie z Białowieży, Browska i Hajnówki stosują się do postanowienia wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27 lipca br. dotyczącego środków tymczasowych. Nie oznacza to, że żadne drzewa nie są usuwane!Od chwili wydania postanowienia nadleśnictwa w Puszczy Białowieskiej prowadzą jedynie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochronę siedlisk i gatunków przy wykorzystaniu metod nieaktywnej gospodarki leśnej – są to działania w pełni dopuszczalne w ramach wyznaczonych przez wiceprezesa TSUE i mogą oznaczać usuwanie drzew (np.martwych lub osłabionych stojących przy szlakach komunikacyjnych i miejscach uczęszczanych przez odwiedzających Puszczę).

Więcej o obecnej sytuacji w Puszczy i działaniach leśników

Nie ma dotąd żadnego innego postanowienia, a tym bardziej wyroku w sprawie będącej przedmiotem pozwu Komisji Europejskiej przeciw Rzeczpospolitej Polskiej. KE w minionym tygodniu przesłała do TSUE prośbę o uzupełnienie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych i określenie przez trybunał możliwej kary za nieprzestrzeganie tych środków. Jeszcze raz podkreślamy, że postanowienie jest przestrzegane przez stronę polską, więc kara jest bezzasadna.

Zapraszamy 20 września 2017 na konferencję prasową dyrektora generalnego Lasów Państwowych dr inż. Konrada Tomaszewskiego, który wyjaśni szczegóły działań nadleśnictw w Puszczy i postępowania przez TSEU, by sprostować błędne informacje w mediach i zapobiec dalszym nieporozumieniom. Szczegóły: http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/wydarzenia