Asset Publisher Asset Publisher

Obszary nieobjęte gospodarowaniem

Na terenie Nadleśnictwa Białowieża wyznaczono obszary nieobjęte gospodarowaniem.