Asset Publisher Asset Publisher

21 MARCA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LASÓW

Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem „Lasy i Energia”.

To święto ma swoje początki w 2012 roku. Ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Tego dnia wystartuje również ogólnopolska kampania „Łączą nas drzewa”. Akcja ma skoncentrować uwagę Polaków na roli drzew w przyrodzie.

Kiedy piszemy w naszym notatniku, budujemy drewniany dom czy pijemy sosnowy syrop na przeziębienie nie zawsze bierzemy pod uwagę, że jesteśmy związani z lasem.

Zrównoważona gospodarka leśna i racjonalne wykorzystanie zasobów ma kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu zmianom klimatu oraz wpływa na lepsze życie obecnych i przyszłych pokoleń.

W Polsce każdego roku lasów przybywa, a lesistość wynosi obecnie około 31 %. Na jednego mieszkańca przypada 0,24 ha lasu.