Asset Publisher Asset Publisher

Inwestujemy w region Puszczy Białowieskiej

Wszyscy znają lub choćby słyszeli o Puszczy Białowieskiej, w tym o jej walorach przyrodniczych i turystycznych. My, leśnicy czynnie pracujemy nad zachowaniem tych zalet.

Nie wszyscy jednak wiedzą, że w 2015 roku podjęliśmy zobowiązanie aktywnego udziału w rozwoju regionu. Zobowiązaliśmy się wspierać powiat hajnowski w rozkwicie turystycznym wobec ówczesnego Ministra Środowiska, Marszałka i Wicemarszałka Województwa Podlaskiego jak również, samorządów powiatu hajnowskiego. Podpisano wówczas list intencyjny w sprawie „Programu Zintegrowanego Puszcza Białowieska – Leśne dziedzictwo Europy". Nadrzędnym celem programu był rozwój obszarów, na których nie ma dużych osiedli ludzkich. Program realizowany miał być poprzez poprawę udostępnienia terenów leśnych, podniesienie atrakcyjności turystycznej, a co za tym idzie zmniejszenie bezrobocia w regionie.
W perspektywie czasu, po pozyskaniu wspólnymi siłami funduszy europejskich, na rozwój w powiecie hajnowskim miało być przeznaczone nawet 100 mln złotych! Niestety! Wskutek decyzji Komisji Europejskiej w lutym 2016 roku wstrzymano dla Lasów Państwowych środki w ramach projektów pozakonkursowych.

Ale nie poddaliśmy się!

Ze środków własnych Lasów Państwowych wydano na rozwój turystyczny obszaru Puszczy Białowieskiej ponad 9 mln złotych, a dalsze 30 już jest w planach. Do najważniejszych sukcesów zaliczamy modernizację torowisk i rewitalizację kolejki wąskotorowej, gruntowny remont dwóch najbardziej znanych miejsc Puszczy Białowieskiej: szlaku „Dębów Królewskich i Książąt Litewskich" i ścieżki „Żebra Żubra". Ale to nie wszystko!

 

 

Planujemy budowę parkingu dla kamperów przy siedzibie Nadleśnictwa Hajnówka, nowej ścieżki edukacyjnej „Park Dyrekcyjny" w Nadleśnictwie Białowieża, modernizację wiat do odpoczynku w miejscowościach Topiło i Postołowo. Do tego w programie jest przekształcenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Orzeszkowo w obiekt infrastruktury turystycznej. Przebudowujemy pięć dróg leśnych, w tym drogę Narewkowską, łączącą Narewkę ze środkiem Puszczy. We współpracy z samorządami mamy zaplanowane 19 dalszych wspólnych inwestycji drogowych m.in. przebudowę dróg Teremiski-Dąbrowa, Starzyna-Górny Gród i Bernacki Most-Podlewkowo.

Wbrew panującej w społeczeństwie opinii, Lasy Państwowe nie chcą ograniczyć dostępności do Puszczy Białowieskiej. Wręcz przeciwnie. Chcemy by było w Puszczy przyjaźnie, by można było ją bezpiecznie i ciekawie zwiedzać. By przyjeżdżali turyści i podziwiali ten bogaty przyrodniczo i kulturowo region. Chcielibyśmy aby powiat hajnowski stał się bogaty - tak po prostu.