Asset Publisher Asset Publisher

Pierwsze spotkanie Komisji Założeń Planu za nami

W dniu 9 grudnia br. w siedzibie Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” Nadleśnictwa Białowieża odbyło się spotkanie Komisji Założeń Planu (KZP). Głównym celem było wypracowanie założeń do sporządzenia projektu Planu Urządzenia Lasu na lata 2022-2031 wraz z programem ochrony przyrody i prognozą jego oddziaływania na środowisko dla trzech nadleśnictw: Białowieża, Browsk i Hajnówka.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, a w jego imieniu poprowadził i przywitał licznie przybyłych gości jego zastępca ds. gospodarki leśnej p. Zenon Angielczyk.

Sala ośrodka zgromadziła ponad 60 osób z różnych instytucji, którzy w trosce o dobro lasów Puszczy Białowieskiej zjawili się by procedować nad przyszłą budową nowych Planów Urządzania lasu. Warto wspomnieć, że PUL to podstawowy dokument, wg którego przez kolejne 10 lat w nadleśnictwie prowadzi się zadania związane z gospodarką leśną. Ponadto, w swojej części zwanej elaboratem, zawiera dokładny opis i ocenę stanu lasu. Plan taki, sporządza się na podstawie Ustawy o Lasach, w oparciu o Instrukcję Urządzania Lasu.

Podczas tworzenia przyszłych planów dla nadleśnictw, ustawodawca przewidział możliwość aktywnego uczestnictwa wszystkich osób zainteresowanych wniesieniem do niego własnych propozycji i rozwiązań, które mogą w przyszłości stanowić dla opisywanego obszaru, w tym przypadku lasów Puszczy Białowieskiej tzw. wartość dodaną.

Akces i chęć do współpracy w Komisji Założeń Planu wnieśli przede wszystkim leśnicy z trzech zainteresowanych nadleśnictw tj. Białowieża, Browsk i Hajnówka, lokalni mieszkańcy, ale również przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, pracownicy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Zakładu Ochrony Lasu w Olsztynie, Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Białowieskiego Parku Narodowego, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Instytutu Nauk Leśnych w Hajnówce, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Technikum Leśnego w Białowieży, Urzędu Gminy Białowieża, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Rozwoju Białowieży i Ochrony Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszenie Puszczyków Głos, WWF Polska, Greenpeace Polska, Lokalsi dla Puszczy, Obóz dla Puszczy, Fundacja ClientEarth, Białowieska Akademia Bioróżnorodności).

Na spotkaniu poruszono wiele ciekawych tematów, każdy mógł wziąć udział w panelu dyskusyjnym na koniec sesji. Powstało wiele istotnych wniosków, które na pewno będą wzięte pod uwagę przy tworzeniu nowych planów. Kolejne edycje spotkań przed nami, dlatego wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnego procedowania.