Asset Publisher Asset Publisher

POLANA BEREZOWO

W leśnictwie Podcerkiew mamy bardzo ciekawe miejsce, które zainteresowało archeologów.

Polana Berezowo jest obszarem o powierzchni ok. 1,7 ha, na którego północno-wschodnim skraju występują  pozostałości nowożytnych mielerzy.

Źródła pisane z XVI i XVII wieku przekazują, że w pobliżu polany występowały obszary tradycyjnego użytkowania lasu, tzw. wchody, czyli było dozwolone koszenie łąk i zakładanie barci.

W drugiej połowie XVIII wieku, kiedy podskarbi litewski Antoni Tyzenhauz wprowadził liczne zmiany w gospodarce Puszczy Białowieskiej, rozpoczęto tu produkcję węgla drzewnego.

W końcu XIX i na początku XX wieku na terenie polany lub w jej bliskim sąsiedztwie znajdował się magazyn z karmą i paśniki, ustawione w ramach wprowadzonej po 1888 roku gospodarki łowieckiej.

W latach 70. XX wieku Polana Berezowo wykorzystywana była rolniczo, a od 1 sierpnia 1995 roku jej część weszła w skład Rezerwatu Podcerkwa.

Archeolodzy natrafili m.in. na fragmenty ceramiki, odłupek pochodzący prawdopodobnie z późnej epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza, kości zwierząt gospodarskich, w tym jedną bydła i trzy owcy lub kozy. Znaleziono również fragment żelaznego noża oraz przedmiot wykonany z kości bydła, który można interpretować jako kostkę do gry lub przedmiot użytkowy o nieokreślonej bliżej funkcji, na przykład fragment szpulki.

Odkryta osada na Polanie Berezowo pochodzi sprzed 2000 lat.