Asset Publisher Asset Publisher

ROJENIE SIĘ PSZCZÓŁ W PASIECE

Maj i czerwiec to w pasiece okres intensywnego rojenia się pszczół.

Jest to naturalny proces rozmnażania się pozwalający na podział pszczelej rodziny i jej ekspansję na nowe terytoria.

W rodzinach, które doszły po zimie do pełnej siły, rój pszczół składającysię ze starej matki i młodych robotnic opuszcza ul sadowiąc się chwilowo np. na gałęziach drzew lub krzewów.

Pszczelarze próbują zapobiec ucieczce roju zdejmując go do rojnicy.