Asset Publisher Asset Publisher

ROZPOCZĄŁ SIĘ SEZON POŻAROWY

Kwiecień, maj i czerwiec to najbardziej "palne" miesiące w lasach. Należy zachować ostrożność i rozwagę podczas spacerów i wycieczek do lasu.

Apelujemy o nie rozpalanie ognisk, a także nie pozostawianie śmieci w lesie. Wysokie temperatury, brak opadów i wiatr powodują, że ściółka w lasach staje się coraz bardziej sucha. Przyczyną pożaru może stać się wyrzucony niedopałek papierosa. Temperatura powietrza powyżej 24°C, wilgotność powietrza poniżej 40%, brak opadów atmosferycznych i zachmurzenia, są parametrami, które określają tzw. pogodę pożarową, podczas której powstaje ponad 60% pożarów lasu. Dopiero wilgotność ściółki wynosząca 30% jest progiem granicznym, powyżej którego powstanie pożaru w lesie od punktowych źródeł ciepła i jego rozprzestrzenianie się jest mało prawdopodobne. Przy wilgotności ściółki mniejszej niż 12% powstaje blisko 70% pożarów lasu.

W latach 2012-2019, w Nadleśnictwie Białowieża, wskutek gradacji kornika drukarza oraz ograniczeń w pozyskaniu i zagospodarowaniu drewna z drzew zasiedlonych przez korniki, odnotowano gwałtowny przyrost ilości martwego drewna. Z upływem lat martwe drzewa pod wpływem działaniu grzybów ulegają złamaniu lub wywróceniu. Tak wielka ilość drewna martwego w lasach Puszczy Białowieskiej oraz bujny rozwój pokrywy trawiastej w przerzedzonych drzewostanach potęgują zagrożenie pożarem.

Mając na uwadze jakie skutki mógłby spowodować pożar w lasach Puszczy Białowieskiej podejmuje się działania, które mogą mu zapobiec lub ograniczyć skalę zniszczeń. W okresie wiosenno-letnim pełnione są dyżury w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD) w biurze Nadleśnictwa Białowieża. Codziennie dyżury przeciwpożarowe pełnią również wyznaczeni pracownicy nadleśnictwa. Utrzymywane są 2 bazy z podręcznym sprzętem gaśniczym. Teren nadleśnictwa patrolowany jest przez funkcjonariuszy Staży Leśnej, w szczególności miejsca odwiedzane przez turystów. Nadleśnictwo zapewnienia łączność radiową i telefoniczną pracowników Służby Leśnej i innych pracowników nadleśnictwa. Pracownicy Nadleśnictwa Białowieża uczestniczą w ćwiczeniach przeciwpożarowych mających na celu doskonalenie organizacji i koordynacji działań jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych podczas wielkopowierzchniowych pożarów lasów na terenie Puszczy Białowieskiej.

Przy niektórych drogach leśnych można zobaczyć na drzewach oznaczenia - czerwony numer + strzałka - namalowane na białym tle. Są to numery dojazdów pożarowych, które służą zapewnieniu bezpiecznego przejazdu dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych, którymi dysponuje Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, w celu szybkiego dotarcia do miejsca ewentualnego pożaru, ale także do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Łącznie na terenie nadleśnictwa występuje 16 dojazdów pożarowych o łącznej długości około 85 km.

W przypadku zauważenia pożaru lasu prosimy o alarmowanie Straży Pożarnej (tel. 998 oraz 112) lub punktu alarmowo-dyspozycyjnego Nadleśnictwa Białowieża (tel. 85 681 24 05 lub 691 361 560).

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem, przy 3 stopniu zagrożenia pożarowego, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa od 10% w nadleśnictwie może być wprowadzony zakaz wstępu do lasu. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, przy drogach wjazdowych do lasu będą ustawione tablice informujące o wprowadzonym zakacie wstępu z powodu zagrożenia pożarowego.

 

Nadleśnictwo Białowieża