Asset Publisher Asset Publisher

ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY

Z okazji Światowego Dnia Krwiodawstwa, obchodzonego 14 czerwca, składamy wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, członkom i sympatykom Klubu Honorowych Dawców Krwi najserdeczniejsze życzenia.

To dzięki Honorowym Dawcom Krwi każdego dnia ratowane jest życie i zdrowie wielu ludzi, którzy zdani są wyłącznie na ofiarność drugiego człowieka.

Życzymy nie słabnącego zapału do kontynuowania tej pięknej idei, abyście mogli być wzorem dla przyszłych pokoleń.