Asset Publisher Asset Publisher

ŚWIATOWY DZIEŃ PTAKÓW WĘDROWNYCH

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych obchodzimy od 2006 roku w drugi weekend maja – w tym roku przypada na 14-15 maja. Święto zostało ustanowione przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w ramach porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych (AEWA) oraz konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, tzw. Konwencji Bońskiej (CMS).

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych obchodzimy od 2006 roku w drugi weekend maja – w tym roku przypada na 14-15 maja. Święto zostało ustanowione przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w ramach porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych (AEWA) oraz konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, tzw. Konwencji Bońskiej (CMS).

Obchody Światowego Dnia Ptaków Wędrownych mają na celu promowanie ochrony gatunków ptaków migrujących. Istotne jest, aby ochrona była kompleksowa – należy starać się zapewnić ptakom bezpieczeństwo na każdym etapie migracji: zarówno ochronę siedlisk, które zamieszkują, jak i miejsc zgrupowań podczas migracji.

Wędrówki ptaków są jednym z najciekawszych fenomenów w świecie przyrody. Wymagają od nich wielkiego wysiłku, poprzedzonego odpowiednimi przygotowaniami do migracji. Niektóre z gatunków przemieszczają się na małe odległości, ale rekordzistką jest rybitwa popielata (Sterna paradisaea), która co roku odbywa podróż z okolic bieguna północnego na południowy i z powrotem. Taka podróż w jedną stronę liczy ok. 30 tysięcy km! Śledząc trasę przelotu rybitwy popielatej, pozornie wydaje się, że ptak nadrabia kilometry, w rzeczywistości korzystając z układu wiatrów porusza się przy pomocy biernego lotu, oszczędzając energię.

Bardzo ważną rolę w poznaniu tras wędrówek ma obrączkowanie ptaków, które rozpoczęto pod koniec XIX wieku. Do dziś ptaki znakuje się zakładając im na nogi obrączki wykonane z aluminium, stali lub kolorowego plastiku. Każda z obrączek zawiera unikalny zestaw liter i cyfr, po którym można zidentyfikować konkretnego osobnika. Jeśli zauważysz ptaka z obrączką i odczytasz jej numer, koniecznie zgłoś tę informację do Krajowej Centrali Obrączkowania Ptaków PAN: http://ring.stornit.gda.pl/. To właśnie dzięki informacjom zwrotnym, możemy czerpać informacje o zaobrączkowanych ptakach i ich migracjach.

Czy ptaki znakujemy jedynie obrączkami, które zakładamy na nogi?

Czego możemy się dowiedzieć o konkretnych osobnikach ptaków dzięki ich zaobrączkowaniu?

O tym dowiecie się już w następnym artykule!