Asset Publisher Asset Publisher

Zajęcia edukacyjno-plastyczne w OEL „Jagiellońskie”

We wtorek odbyły się zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci organizowane w OEL "Jagiellońskie".

Podczas pierwszej części warsztatów dzieci obserwowały w jaki sposób rozwinęły się drzewka w przygotowanych na wcześniejszych zajęciach ogródkach. Zostały omówione sprzyjające warunki dla rozwoju roślin. Zakończyliśmy również doświadczenie z rzeżuchą, ku zdziwieniu dzieci nasiona które były zanurzone w occie i oleju nie skiełkowały. Roślina wyrosła tylko na talerzykach, gdzie nasiona miały dostęp do wody.

Podczas drugiej części zajęć wybraliśmy się na poszukiwanie płazów do pobliskiego podmokłego drzewostanu. W trakcie wędrówki rozpoznawaliśmy napotkane ptaki oraz obserwowaliśmy je przez lornetkę. Po dotarciu na miejsce wspólnie poszukiwaliśmy różnych gatunków żab. Po odszukaniu, każdy okaz był szczegółowo omówiony. Dzieci uczyły się podstawowych zagadnień z biologii tych zwierząt. W drodze powrotnej omawialiśmy wiosenne rośliny.

Na zakończenie, w celu utrwalenia wiadomości każdy uczestnik ulepił model żaby z plasteliny. Podczas tworzenia pracy dzieci starały się zachować proporcje budowy płaza oraz zaznaczyć modzele.