Asset Publisher Asset Publisher

Żubr poszukuje logo

Do 31 marca można składać propozycje logo do nowego projektu ochrony żubra.

Projekt „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe" to kontynuacja i rozszerzenie dotychczasowych działań podejmowanych przez miłośników żubrów – leśników, przyrodników, naukowców. Jego cele to utrzymanie populacji żubra i jej monitoring, rozprzestrzenienie żubrów i tworzenie metapopulacji, stworzenie profesjonalnego Banku Genów Żubra oraz wypromowanie idei ochrony żubra oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat gatunku.

Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Leśnego, a realizowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w partnerstwie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Białowieskim Parkiem Narodowym oraz Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów.

Znak powinien identyfikować projekt i wywoływać pozytywne skojarzenia z ideą ochrony żubra.
Szczegóły dotyczące postępowania konkursowego znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia Miłośników Żubrów