Asset Publisher Asset Publisher

NADLEŚNICTWO BIAŁOWIEŻA

Nadleśnictwo Białowieża leży w samym centrum Puszczy Białowieskiej.

Nadleśnictwo Białowieża leży w samym centrum Puszczy Białowieskiej, jego powierzchnia leśna obejmuje ok. 12 tys. ha, co stanowi ok. 20 % całej polskiej części tego kompleksu leśnego. W jego skład wchodzi sześć leśnictw: Stoczek, Grudki, Podcerkiew, Teremiski, Nowe, Batorówka.

Podobnie jak pozostałe dwa nadleśnictwa Puszczy Białowieskiej: Hajnówka i Browsk, Nadleśnictwo Białowieża weszło w skład powstałego w 1994 roku Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska". W 2005 r. wraz z całą Puszczą zostało uznane za Rezerwat Biosfery, a 2006 roku włączono w sieć obszarów Natura 2000. Ponadto w roku 2014 Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO "Puszcza Białowieska" został rozszerzony m.in. o obszar Nadleśnictwa Białowieża.

Lasy Nadleśnictwa charakteryzują się występowaniem siedlisk o wysokim stopniu żyzności (tylko 1% stanowią ubogie siedliska bagienne) oraz niewielkim stopniem odkształcenia, aż 86% występuje w stanie naturalnym. Siedliska odkształcone to około 11,5%, są one pozostałością po rabunkowej eksploatacji angielskiej firmy European Century Corporation. Rosną na nich głównie sosna i gatunki lekkonasienne takie jak np.  brzoza. Największy udział powierzchniowy ma świerk- 32%, sosna  i dąb -20%, klon- 19% i brzoza-6% i  reszta gatunków nie przekracza 5%.

Największy udział powierzchniowy stanowi VIII klasa wieku- aż 27,5 %, czyli drzewostany powyżej 140 lat o zasobności ponad 397 m3/ha! Wartości te świadczą o dużej  naturalności i dobrze prowadzonej gospodarce leśnej. Przeciętny wiek drzewostanów to 89 lat,  jest on znacznie wyższy niż przecięta średnia dla kraju. Związane jest to z nie wycinaniem ponad 100-letnich drzew, utworzeniem powierzchni referencyjnych, gdzie nie prowadzi się działalności gospodarczej oraz dużej powierzchni rezerwatów-4,3 tys. stanowiącej ok. 35% powierzchni  całego nadleśnictwa:

•    Rezerwat „ Krajobrazowy Władysława Szafera"
•    Rezerwat „Pogorzelce"
•    Rezerwat „ Kozłowe Borki"
•    Rezerwat „ Podcerkwa"
•    Rezerwat „Podolany"
•    Rezerwat „Wysokie Bagno"
•    Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej

Wśród występujących tu form ochrony możemy wymienić: 10 użytków ekologicznych (ok. 54 ha), 497 pomników przyrody (465 pojedynczych drzew, 31 grup drzew, 1 głaz).