Web Content Display Web Content Display

Stoczek

Leśniczy - Mirosław Panasiuk
(+ 48) 575 856 977

ul. Centura 20

17-230 Białowieża

Grudki

Leśniczy - Piotr Bukład
(+ 48) 730 961 224

ul. Centura 20
17-230 Białowieża

Podcerkiew

Leśniczy - Marcin Szpakowicz
(+ 48) 575 799 895

Podleśniczy - Katarzyna Pawłowska-Agiejczyk
(+ 48) 531 132 700

ul. Centura 20
17-230 Białowieża

Teremiski

Leśniczy - Janusz Szpakowicz
(+ 48) 575 858 004

Podleśniczy - Kamil Choroszewski

(+ 48) 575 799 015

ul. Centura 20
17-230 Białowieża

Nowe

Leśniczy - Radosław Lickiewicz
(+ 48) 575 799 641

ul. Centura 20
17-230 Białowieża

Batorówka

Leśniczy -  Klaudia Wołkowycka
(+ 48) 575 796 892

Podleśniczy - Marek Rósoł

(+ 48) 575 796 909

ul. Centura 20
17-230 Białowieża