Asset Publisher Asset Publisher

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;

  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;

  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;

  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;

  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Na mocy zawartego porozumienia Nadleśnictwo Białowieża prowadzi nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych na terenie Gminy Białowieża.

Gmina

Obręb ewidencyjny

Leśnictwo

pow. lasów

Białowieża

Budy

Nowe

6,65

Teremiski

Podolany

Stoczek

8,52

Białowieża

Stoczek

12,15

Zastawa - Krzyże

Stoczek

4,49

Pogorzelce

Nowe

2,95

Teremiski

Teremiski

1,94

Razem

 

 

36,70

 

 

Leśniczowie zajmujący się lasami prywatnymi:

  • Mirosław Panasiuk - tel. 575 856 977 - obręby ewidencyjne: Podolany, Białowieża, Zastawa – Krzyże
  • Janusz Szpakowicz - tel. 575 858 004 - obręby ewidencyjne: Budy, Teremiski
  • Radosław Lickiewicz - tel. 575 799 641 - obręby ewidencyjne: Pogorzelce, Budy