Położenie

Nadleśnictwo Białowieża należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Powierzchnia ogólna gruntów nadleśnictwa wynosi 12585,51 ha (wg. stanu na okres 01.01.2020).

Galeria zdjęć

W tym miejscu macie Państwo możliwość zapoznania się z uaktualnianym na bieżąco albumem fotograficznym pracowników Nadleśnictwa Białowieża.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Białowieża jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Białowieża realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe.