Asset Publisher Asset Publisher

EGZAMIN PRAKTYCZNY UCZNIÓW TECHNIKUM LEŚNEGO

W ubiegłym tygodniu odbyła się część praktyczna egzaminu kwalifikacyjnego dla uczniów techników leśnych.

Egzamin praktyczny dla uczniów Technikum Leśnego w Białowieży odbył się na terenie Nadleśnictwa Białowieża w leśnictwie Grudki. Do zdobywania kwalifikacji R14: Użytkowanie zasobów leśnych przystąpiło czterdziestu sześciu uczniów.

Na potrzeby zadania, drzewa na powierzchni zostały oznaczone kolejnymi numerami. Należało  wpisać każdą sztukę do karty egzaminacyjnej, zmierzyć pierśnicę, wysokość oraz ocenić klasę jakościową drewna stojącego.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą sprawdzenia praktycznych umiejętność oraz opanowania wiadomości w zakresie danego zawodu. Uczeń, który zdał egzamin, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement.

Pomimo niskiej temperatury oraz grubej pokrywy śnieżnej wszyscy uczniowie wykonali zadanie.