Asset Publisher Asset Publisher

Puszczańscy Sybiracy

Poniedziałkowy poranek przywitał nas nieprzyjemną, bardziej jesienną niż zimową aurą. Pomimo tego o godzinie 9.30 w Kościele pw. Św. Cyryla i Metodego w Hajnówce zgromadziło się liczne grono osób przybyłych na uroczystości związane z obchodami 74 rocznicy pierwszej wywózki mieszkańców rejonu Puszczy Białowieskiej na Syberię. 

 

Zorganizowane przez Koło terenowe Związku Sybiraków w Hajnówce i Białowieży oraz Nadleśnictwo Białowieża spotkanie o charakterze historycznym, patriotyczny, duchowym i edukacyjnym, zgromadziło wielu gości, wśród których należy wymienić przedstawicieli duchowieństwa z terenów Puszczy Białowieskiej, przedstawicieli władz samorządowych, leśników.

Licznie przybyli również najważniejsi w tym dniu Sybiracy wraz z rodzinami, dla których to spotkanie miało szczególny charakter.

Przybyła równie liczna grupa mieszkańców Hajnówki i okolic, która swoją obecnością i modlitwą okazała szacunek i pamięć o Sybirakach.  

Licznie przybyła na uroczystości młodzież, będąca jednym z głównych adresatów całego spotkania ze skupieniem i uwagą wysłuchała wystąpienia dr Czesława Okołowa, który po przywitaniu gości wygłosił krótki referat o okolicznościach i skutkach masowych wywózek ludności Puszczy Białowieskiej na Sybir i nie tylko.

 

Doniosłość wydarzenia podkreśliła Masza święta celebrowana przez Ks. Zygmunt Bronickiego z parafii św. Cyryla i Metodego w Hajnówce oraz Ks. Grzegorza Kułakowskiego z parafii św. Jana Chrzciciela w Narewce. Patriotyczny charakter tego wydarzenia podkreśliło wspólne odśpiewanie hymnu po złożeniu kwiatów pod tablicą poświęconej ofiarom Sybiru i Katania.

 

Na drugą część uroczystości zaproszeni goście udali się do Dąbrowy Budnickiej we wsi Budy, nieopodal Białowieży, gdzie poświęcono znajdującą się tam kapliczkę Sybiraków. W tym szczególnym miejscu, upamiętniającym zesłanych na Sybir mieszkańców Bud i Puszczy Białowieskiej zaprojektowanym i wykonanym przez Wiktora i Halinę Kabaców oraz Włodzimierza Muśko, przy współudziale Gminy Białowieża i Nadleśnictwa Białowieża zgromadzona młodzież mogła zgłębić swoją wiedzę o wywózkach na sybir.

 

Tę cześć spotkania zakończono złożeniem kwiatów przez zaproszonych gości oraz Hymnem Narodowym.  

 

W dalszej mniej oficjalnej części obchodów rocznicowych przy skromnym poczęstunku zebrani goście, w kameralnej atmosferze, nad ciepłą herbatą mogli ze spokojem i zadumą wysłuchać opowieści Sybiraków, którzy swoim chartem ducha, nieustępliwością, zacięciem i wytrwałością, nie tylko przetrwali okrutny czas zsyłki, ale też potrafili wykorzystać zebrane, w tym jakże trudnym dla nich okresie, doświadczenia po powrocie do ojczyzny.   

 

 

Tekst i zdjęcia: Wojciech Antczak