Asset Publisher Asset Publisher

ZASOBY LEŚNE

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją świerka.

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją świerka. Przeciętny wiek lasów na naszym terenie to 98 lata, a przeciętna zasobność przekracza 351 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 71 proc. - lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 19 proc. - borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, świerk i sosna
 • 10 proc. - olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 54 proc. - świerk, sosna
 • 22 proc. - olsza
 • 11 proc. - dąb
 • 4 proc. - brzoza
 • 5 proc. - grab
 • 4 proc. - pozostałe

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 2 proc. - I klasa
 • 10 proc. - II klasa
 • 14 proc. - III klasa
 • 10 proc. - IV klasa
 • 26 proc. - V klasa
 • 38 proc. - VI klasa i starsze