Przetargi, zamówienia, zarządzenia Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Zarządzenia i decyzje

Zarządzenia i decyzje - publikacja tymczasowa związana ze zmianami w Biuletynie Informacji Publicznej.

Decyzje

  1. Decyzja nr 1/21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża z dn. 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przejęcia jednostronnego stanowiska leśniczego Leśnictwa Nowe, zn. NK.1121.5.2021.

  2. Decyzja nr 2/21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża z dn. 26 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przejęcia jednostronnego stanowiska leśniczego Leśnictwa Nowe, zn. NK.1121.5.2.2021.

Zarządzenia

  1. Zarządzenie nr 28/21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża z dn. 6 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Nadleśnictwa Białowieża stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 20/21 z dn. 30 kwietnia 2021 r., zn. KF.012.4.2021
  2. Zarządzenie Nr 29/21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Nadleśnictwa Białowieża stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 20/21 z dnia 30 kwietnia 2021r. znak: KF.012.5.2021

  3. Zarządzenie Nr 30/21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 45/20 Nadleśnictwa Białowieża z dn. 15 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa Białowieża.