URZĄDZANIE LASU URZĄDZANIE LASU

Informacja i konsultacja zabiegów na rok 2020

Konsultacje społeczne - zabiegi gospodarcze w lasach o szczególnej wartości przyrodniczej (HCVF) w 2020 roku.

Nadleśnictwo Białowieża informuje, że w 2020 roku nie planuje obecnie zabiegów gospodarczych związanych z pozyskaniem drewna w lasach HCVF.