URZĄDZANIE LASU URZĄDZANIE LASU

Konsultacje zabiegów w lasach HCVF na rok 2018

Nadleśnictwo Białowieża ogłasza konsultacje społeczne dotyczące planowanych zabiegów związanych z pozyskaniem drewna w lasach HCVF na 2018 rok.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres nadleśnictwa lub adres e-mail: bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl do dnia 19.01.2018 roku.

 

Kategoria lasów HCVF

Rodzaj zabiegu

Pow. [ha]

HCVF 2.1

Trzebież późna

87,58

Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę                  w krajobrazie

Trzebież wczesna

26,26

HCVF 3.2

Trzebież późna

33,59

Ekosystemy rzadkie

i zagrożone w skali Europy

Trzebież wczesna

16,39

HCVF 4.1

Trzebież późna

6,64

Lasy wodochronne

Trzebież wczesna

4,75

HCVF 6

Trzebież późna

6,17

Lasy i miejsca kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

Trzebież wczesna

4,51

 

Objaśnienia zastosowanych terminów znajdą Państwo pod poniższymi linkami:
 

Trzebież wczesna 

Trzebież późna