Aktualności Aktualności

Ważne szkolenie z zakresu ochrony lasu za nami

W miniony wtorek w Ośrodku Edukacji Leśnej "Jagiellońskie" spotkali się leśniczowie oraz specjaliści ochrony lasu z trzech puszczańskich nadleśnictw - Nadleśnictwa Browsk, Nadleśnictwa Hajnówka oraz Nadleśnictwa Białowieża.

Głównym celem spotkania było pogłębienie wiedzy w zakresie aktualnych zagrożeń związanych z ochroną lasu, m.in. ze zmianami klimatu, stosunków wodnych, a także wzmożonym występowaniem szkodników wtórnych sosny, świerka oraz dębu na terenie nadzorowanym przez Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie.

Szkolenie przeprowadzili - Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Białymstoku p. Bogusław Gliński oraz pracownicy Zespołu Ochrony Lasu w Olsztynie - p. Rafał Zagroba oraz p. Janusz Wojciechowski.

Z pewnością zdobyte informacje w znacznym stopniu ułatwią pracownikom terenowym nadleśnictw prawidłową i optymalną ocenę występującego zagrożenia lasu ze strony nasilającej się w ostatnim czasie obecności kornika ostrozębnęgo (Ips acuminatus) oraz innych zagrożeń ze strony czynników abiotycznych i biotycznych.

Serdecznie dziękujemy za przekazane informacje, oby więcej takich spotkań w przyszłości na rzecz poprawy stanu lasu.