Aktualności Aktualności

Wizyta uczestników konferencji - Forests in Science, Practice and Education

W dniu 21 czerwca br. mieliśmy przyjemność gościć na terenie naszego nadleśnictwa uczestników konferencji - Forests in Science, Practice and Education.

         Grupa licząca 19 osób składała się z naukowców - profesorów i doktorów leśnictwa z całego świata. Wśród znamienitych gości należy wymienić chociażby przedstawicieli takich instytucji, jak IUFRO (Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych) z siedzibą w Wiedniu, EFI (European Forest Institute) z siedzibą w Joensuu (Finlandia),  United States Forest Service (US Forest Service) z siedzibą w Waszyngtonie, czy też Uniwersytetu w Monachium oraz Politechniki w Walencji i wiele innych. Wizyta została zorganizowana we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach wspomnianej konferencji, z okazji 100-lecia Wydziału Leśnego. Wspólnie z gośćmi odwiedzili nas również pracownicy Wydziału Leśnego w osobach: prof. dr hab. Bogdana Brzezieckiego, dr inż. Kamila Bielaka oraz dr hab. Marka Sławskiego.

           Spotkanie rozpoczęliśmy na Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” od prezentacji pt. „Nadleśnictwa Białowieża – jako przykład specyficznych uwarunkowań prowadzenia gospodarki leśnej”, przedstawionej przez zastępcę nadleśniczego. Goście zaznajomieni zostali ze specyfiką prowadzenia działań hodowlano-ochronnych w Nadleśnictwie Białowieża, aspektami dotyczącymi problemów związanych z rozpadem drzewostanów świerkowych, koniecznością zapewniania bezpieczeństwa publicznego oraz pożarowego przy drogach, dojazdach pożarowych, a także szlakach turystycznych.

W terenie zaprezentowano wpływ gradacji kornika drukarza na cel ochrony w Rezerwacie Krajobrazowym Władysława Szafera, jak również rozpad drzewostanów ponad 100-letnich oraz drzewostanów młodszych klas wieku w części gospodarczej Nadleśnictwa Białowieża. Na koniec spotkania goście mogli zobaczyć powierzchnie odnowione metodą grupową dębu oraz wysłuchać ciekawej historii na temat białowieskich żubrów w wykonaniu leśniczego leśnictwa Batorówka.