Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Stoczek

Leśniczy - Mirosław Panasiuk
(+ 48) 575 856 977

Podleśniczy - Tomasz Bugwin
(+ 48) 575 951 224

ul. Centura 20
17-230 Białowieża

Grudki

Leśniczy - Piotr Bukład
(+ 48) 730 961 224

Stażysta - Łukasz Łojewski

Grudki 34
17-230 Białowieża

Podcerkiew

Leśniczy - Jan Jaganow
(+ 48) 575 799 015

Podleśniczy - Katarzyna Pawłowska-Agiejczyk
(+ 48) 531 132 700

ul. Centura 20
17-230 Białowieża

Teremiski

Leśniczy - Janusz Szpakowicz
(+ 48) 575 858 004

Podleśniczy - Marcin Szpakowicz
(+ 48) 575 799 895

ul. Centura 20
17-230 Białowieża

Nowe

Leśniczy - Radosław Lickiewicz
(+ 48) 575 799 641

Podleśniczy - Tomasz Miszczak
(+ 48) 575 796 825

ul. Krzyże 29
17-230 Białowieża

Batorówka

Leśniczy -  Klaudia Wołkowycka
(+ 48) 575 796 892

Podleśniczy - Marek Rósoł

(+ 48) 575 796 891

ul. Centura 6
17-230 Białowieża