Asset Publisher Asset Publisher

SKRZYDLATY DRAPIEŻCA

Ścieżka edukacyjna, dzięki której można poznać orlika krzykliwego – ptaka, jakich mało!

Ścieżka rozpoczyna się przy Drodze Narewkowskiej, i zamyka się pętlą o długości 2,8 km. Prowadzi leśną drogą i skrajem lasu, aż do doliny rzeki Łutowni, gdzie znajdziemy wieżę widokową ułatwiającą obserwowanie miejsc żerowych tego ptaka. Wzdłuż ścieżki zostały zainstalowane tablice informacyjne dzięki którym można poznać bliżej biologię i ekologię tego gatunku, a także uzyskać odpowiedź na pytanie, dlaczego wymaga on aktywnej ochrony.

Orlik krzykliwy (Clanga pomarina) jest najmniejszym występującym w Polsce orłem. Długość jego ciała to około 65 cm, a rozpiętość skrzydeł wynosi 145 – 168 cm, waga nie przekracza 1,6 kg. Orlik krzykliwy preferuje stare i rozległe lasy mieszane, gdzie zakłada gniazda. Potrzebuje także podmokłych łąk, otwartych dolin rzecznych i krajobrazu śródpolnego aby skutecznie polować i zdobywać pokarm dla siebie i swych piskląt. Wędrując ścieżką edukacyjną „Skrzydlaty drapieżca” mamy dużą szansę, aby zobaczyć orlika krzykliwego w jego naturalnym środowisku.