Asset Publisher Asset Publisher

Kontakt dla mediów

W sprawach związanych z gospodarką leśną w Puszczy Białowieskiej przedstawicieli Mediów prosimy o kontakt z p. Jarosławem Krawczykiem -
głównym specjalistą ds. promocji i mediów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, tel.: +48 85 7481860

e-mail: jaroslaw.krawczyk@bialystok.lasy.gov.pl