Asset Publisher Asset Publisher

"BEZ POMOCY CZŁOWIEKA PUSZCZA UBOŻEJE" [WIDEO]

Rozmowa z Janem Taborem, szefem zespołu wielkoskalowych inwentaryzacji w Lasach Państwowych.

Inwentaryzacja miała na celu zebranie informacji na temat stanu środowiska przyrodniczo-kulturowego w Puszczy Białowieskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ochrony biernej oraz gospodarki leśnej na różnorodność biologiczną białowieskich lasów.

Zobacz prezentację z wynikami inwentaryzacji przyrodniczej.

O skali i znaczeniu inwentaryzacji mówił Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP. - Po zakończeniu inwentaryzacji i opracowaniu wyników uzyskamy odpowiedź na fundamentalne pytanie: czy gospodarka leśna jest czynnikiem kształtującym i poprawiającym naturalność biologiczną krajobrazu, czy - jak niektórzy twierdzą - szkodzi tej różnorodności. Jesteśmy przekonani, że ta gospodarka nie jest szkodliwa, choćby z tego względu, że jest prowadzona tu od 200 lat.