Asset Publisher Asset Publisher

Kontraktacja łąk dla żubrów

Do 10 kwietnia można składać podania do Stowarzyszenia Miłośników Żubrów na kontraktację łąk w celu zwiększenia możliwości wyżywienia żubrów.

W związku z realizacją Projektu pt. "Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe" możliwość wydzierżawienia łąk położonych na północnych i południowych obrzeżach Puszczy Białowieskiej w celu zwiększenia możliwości wyżywieniowych oraz minimalizacji szkód od żubrów ogłosiło Stowarzyszenie Miłośników Żubrów.

Podania, skierowane do Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, można przesyłać bezpośrednio na adres stowarzyszenia, lub składać w biurze Nadleśnictwa Białowieża, które w ramach współpracy przekazuje je Stowarzyszeniu Miłośników Żubrów (podania w biurze nadleśnictwa przyjmują: Maria Nowicka-Szpakowicz, Jowita Morawska) do 10 kwietnia br.

Do podania powinien być dołączony wypis z rejestru gruntów oraz kopia mapy ewidencyjnej. Przed złożeniem podania prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia zamieszczonego poniżej