Asset Publisher Asset Publisher

Aktualna oferta sprzedaży drewna

Nadleśnictwo Białowieża informuje, że detaliczna sprzedaż drewna prowadzona jest w miarę dostępności pozyskanego surowca.

Cennik sprzedaży detalicznej drewna obowiązujący od 1 lipca 2021 roku.

 

*Cena drewna wielkowymiarowego brutto zawiera 23% podatku VAT.

** Cena drewna średniowymiarowego (opałowego S4) brutto zawiera 23% podatku VAT.

 

Informacje dotyczące dostępności surowca drzewnego można uzyskać u leśniczych poszczególnych leśnictw:

1. STOCZEK – leśniczy: Mirosław Panasiuk nr tel. 575 856 977

2. GRUDKI – leśniczy: Piotr Bukład nr tel. 730 961 224

3. PODCERKIEW – leśniczy: Marcin Szpakowicz  nr tel. 575 799 895

4. TEREMISKI – leśniczy - Janusz Szpakowicz nr tel. 575 858 004

5. NOWE – leśniczy: Radosław Lickiewicz nr tel. 575 799 641

6. BATORÓWKA – leśniczy: Klaudia Wołkowycka nr tel. 575 796 892

oraz w biurze Nadleśnictwa, pod numerem telefonu: 85 68 12 405