Aktualności

W ostatnią sobotę odbyło się wydarzenie edukacyjne w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” Nadleśnictwa Białowieża, które zorganizowaliśmy we współpracy z Nadleśnictwami Hajnówka i Browsk.

Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodziców do uczestnictwa w „Konkursie literacko-plastycznym pamięci Simony Kossak".

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża, ul. Wojciechówka 4, 17-230 Białowieża ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na: DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ o pow. 55,74 m² ZLOKALIZOWANEJ W 17-230 BIAŁOWIEŻA ul. PARKOWA 2

Zagrożenie pożarowe

W okresie od 1 kwietnia do 30 września w biurze Nadleśnictwie Białowieża, pełnione są dyżury w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym.

Bądź bezpieczny w lesie

Puszcza pełna jest martwych drzew. Robimy wszystko, aby zapewnić Państwu bezpieczne jej zwiedzanie.

Informacja publiczna i o środowisku

Aby usprawnić proces udzielania informacji, w tej zakładce zamieszczamy dokumenty, o które pytają Państwo najczęściej we wnioskach o udostępnienie informacji.

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Nadleśnictwo Białowieża przedstawia poniżej obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 RODO: