Asset Publisher Asset Publisher

NADLEŚNICTWO BIAŁOWIEŻA

Nadleśnictwo Białowieża leży w samym centrum Puszczy Białowieskiej.

Nadleśnictwo Białowieża leży w samym centrum Puszczy Białowieskiej, jego powierzchnia leśna obejmuje ponad 12,5 tys. ha, co stanowi ok. 20 % całej polskiej części tego kompleksu leśnego. W jego skład wchodzi sześć leśnictw: Stoczek, Grudki, Podcerkiew, Teremiski, Nowe, Batorówka.

 

Podobnie jak pozostałe dwa nadleśnictwa Puszczy Białowieskiej: Hajnówka i Browsk, Nadleśnictwo Białowieża weszło w skład powstałego w 1994 roku Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska". W 2005 r. wraz z całą Puszczą zostało uznane za Rezerwat Biosfery, a 2006 roku włączone w sieć obszarów Natura 2000. Ponadto w roku 2014 Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO "Puszcza Białowieska" został rozszerzony m.in. o obszar Nadleśnictwa Białowieża.

 

Lasy Nadleśnictwa charakteryzują się występowaniem siedlisk o wysokim stopniu żyzności (tylko 1% stanowią ubogie siedliska bagienne) oraz niewielkim stopniem odkształcenia, aż 73,3% występuje w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Siedliska odkształcone to około 26,7%, są one pozostałością po rabunkowej eksploatacji angielskiej firmy European Century Corporation. Głównymi gatunkami tworzącymi drzewostany w Nadleśnictwie Białowieża są olsza i sosna, które zajmują odpowiednio 27,20% i 26,82% powierzchni leśnej zalesionej. Gatunki iglaste zajmują 33,29% powierzchni nadleśnictwa, a liściaste 66,71%, w tym dąb – 19,52%, grab – 10,35%, brzoza – 6,82%, natomiast świerk – 6,47%.

 

Największy udział powierzchniowy stanowi VIII klasa wieku - aż 20,65%, czyli drzewostany powyżej 140 lat o zasobności ponad 381 m3/ha! Wartości te świadczą o dużej naturalności i dobrze prowadzonej gospodarce leśnej. Przeciętny wiek drzewostanów to 102 lata, jest on znacznie wyższy niż przecięta średnia dla kraju. Związane jest to z nie wycinaniem ponad 100-letnich drzew, oraz dużej powierzchni rezerwatów – 4,3 tys. stanowiącej ok. 35% powierzchni całego nadleśnictwa:

 

•    Rezerwat „ Krajobrazowy Władysława Szafera"

•    Rezerwat „Pogorzelce"

•    Rezerwat „ Kozłowe Borki"

•    Rezerwat „ Podcerkwa"

•    Rezerwat „Podolany"

•    Rezerwat „Wysokie Bagno"

•    Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej

 

Wśród występujących tu form ochrony możemy wymienić: 10 użytków ekologicznych (ok. 54 ha), 490 pomników przyrody (458 pojedynczych drzew, 31 grup drzew, 1 głaz).