Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Białowieża
Nadleśnictwo Białowieża
+48 85 681 24 05 lub +48 85 681 24 10, +48 85 681 24 09

 ul.Wojciechówka 4

17-230 Białowieża

Nadleśniczy
Dariusz Skirko
85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Ginszt
85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10
Główny Księgowy
Dorota Jabłońska
85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10
Inżynier Nadzoru
Andrzej Chrenowski
85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10

Dział Gospodarki Leśnej

Dariusz Nizioł
Specjalista SL ds. ochrony lasu
Phone number: 85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10
Emilia Mariańska-Bukład
Starszy specjalista SL ds. hodowli lasu
Phone number: 85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10
Marek Glad
Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania
Phone number: 85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10
Sławomir Mioduszewski
Starszy specjalista SL ds. gospodarki drewnem
Phone number: 85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10
Maria Nowicka-Szpakowicz
Starszy specjalista SL ds. ochrony przyrody
Phone number: 85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10

Dział Finansowo-Księgowy

Ewelina Wołkowycka
Księgowy
Phone number: 85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10
Katarzyna Lewczuk
Księgowy
Phone number: 85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10
Joanna Mioduszewska
Referent
Phone number: 85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10
Agata Orzołek
Referent
Phone number: 85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Andrzej Siemieniaka
Sekretarz
Phone number: 85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10
Anna Aleksiejuk-Kościuczuk
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Phone number: 85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10
Anna Patejuk
Sekretarka
Phone number: 85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10
Ewa Podłaszczyk
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Phone number: 85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10
Iwona Biela-Zamojska
Referent
Phone number: 85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10
Paulina Glad
Specjalista ds. administracji
Phone number: 85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10
Jarosław Orzołek
Kierowca
Phone number: + 48 575 857 816

Posterunek Straży Leśnej

Zygmunt Niemcunowicz
St. strażnik leśny p.f. Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Phone number: 85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10
Andrzej Ignaciuk
Strażnik leśny
Phone number: 85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10

Stanowisko ds. pracowniczych

Jolanta Błyskun
Starszy Specjalista ds. pracowniczych
Phone number: 85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10

Stanowisko ds. bhp

Łukasz Semeniuk
Specjalista ds. bhp
Phone number: 85 681 24 05, 85 681 24 09 lub 85 681 24 10

Ośrodek Edukacji Leśnej "Jagiellońskie"

Julia Kościuczuk
Specjalista SL ds. edukacji leśnej
Phone number: +48 85 681 29 71, +48 575 796 833
Anna Jarząbska
Specjalista SL ds. edukacji leśnej
Phone number: +48 85 681 29 71, +48 575 796 825
Andrzej Wołkowycki
Starszy Referent
Phone number: +48 85 681 29 71, +48 576 812 410

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych "Nadleśnictwo Białowieża"

Mirosław Superson
Leśniczy ds. łowieckich
Phone number: +48 575 796 885

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny

Dyspozytor PAD
Nadleśnictwa Białowieża
Phone number: 85 681 24 05 lub +48 691 361 560