Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Białowieża
Nadleśnictwo Białowieża
+48 85 681 24 05 lub +48 85 681 20 09

 ul.Wojciechówka 4

17-230 Białowieża

Nadleśniczy
Dariusz Skirko
+48 85 681 24 05 lub +48 85 681 20 09
Zastępca Nadleśniczego
Jowita Ewa Morawska
+48 85 681 24 05 lub +48 85 681 20 09
p.o Główny Księgowy
Ewelina Wołkowycka
+48 85 681 24 05 lub +48 85 681 20 09
Inżynier Nadzoru
Andrzej Chrenowski
+48 85 681 24 05 lub +48 85 681 20 09

Dział Gospodarki Leśnej

Dariusz Nizioł
Specjalista SL ds. ochrony lasu
Phone number: +48 85 681 24 05 lub +48 85 681 20 09
Emilia Mariańska-Bukład
Starszy specjalista SL ds. hodowli lasu
Phone number: +48 85 681 24 05 lub +48 85 681 20 09
Marek Glad
Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania
Phone number: +48 85 681 24 05 lub +48 85 681 20 09
Maria Nowicka-Szpakowicz
Starszy specjalista SL ds. ochrony przyrody
Phone number: +48 85 681 24 05 lub +48 85 681 20 09

Dział Finansowo-Księgowy

Ewelina Wołkowycka
p.o Główny Księgowy
Phone number: +48 85 681 24 05 lub +48 85 681 20 09
Anna Aleksiejuk-Kościuczuk
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Phone number: +48 85 681 24 05 lub +48 85 681 20 09
Katarzyna Lewczuk
Księgowy
Phone number: +48 85 681 24 05 lub +48 85 681 20 09
Agata Orzołek
Księgowy
Phone number: +48 85 681 24 05 lub +48 85 681 20 09

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Andrzej Siemieniaka
Sekretarz
Phone number: +48 85 681 24 05 lub +48 85 681 20 09
Ewa Podłaszczyk
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Phone number: +48 85 681 24 05 lub +48 85 681 20 09
Iwona Biela-Zamojska
Referent
Phone number: +48 85 681 24 05 lub +48 85 681 20 09
Paulina Glad
Specjalista ds. administracji
Phone number: +48 85 681 24 05 lub +48 85 681 20 09
Julia Kościuczuk
Specjalista ds. administracji
Phone number: +48 85 681 24 05
Joanna Mioduszewska
Specjalista ds. administracyjnych
Phone number: +48 85 681 24 05 lub +48 85 681 24 20
Jarosław Orzołek
Kierowca
Phone number: + 48 575 857 816

Posterunek Straży Leśnej

Zygmunt Niemcunowicz
St. strażnik leśny p.f. Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Phone number: +48 85 681 24 05 lub +48 85 681 20 09
Bartosz Superson
Strażnik leśny
Phone number: +48 85 681 24 05 lub +48 85 681 20 09

Stanowisko ds. pracowniczych

Jolanta Błyskun
Starszy specjalista ds. pracowniczych
Phone number: +48 85 681 24 05 lub +48 85 681 20 09

Stanowisko ds. bhp

Łukasz Semeniuk
Specjalista ds. bhp
Phone number: +48 85 681 24 05 lub +48 85 681 20 09

Ośrodek Edukacji Leśnej "Jagiellońskie"

Anna Jarząbska
Specjalista SL ds. edukacji leśnej
Phone number: +48 85 681 29 71, +48 575 796 825
Andrzej Wołkowycki
Starszy Referent
Phone number: +48 85 681 29 71

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych "Nadleśnictwo Białowieża"

Mirosław Superson
Leśniczy ds. łowieckich
Phone number: +48 575 796 885

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny

Dyspozytor PAD
Nadleśnictwa Białowieża
Phone number: +48 85 681 24 05, +48 85 681 20 09 lub +48 691 361 560