Asset Publisher Asset Publisher

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU PUSZCZA BIAŁOWIESKA

Większość obszaru nadleśnictwa objęta jest Obszarem Chronionego Krajobrazu "Puszcza Białowieska"

Większość obszaru nadleśnictwa (12 205,95 ha) jest objęta Obszarem Chronionego Krajobrazu Puszcza Białowieska (Uchwała nr XXIII/203/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dn. 21 marca 2016 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza Białowieska" (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 1504 ze zm.)).