Asset Publisher Asset Publisher

Baza konkurencyjności

Baza Konkurencyjności to internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.