Asset Publisher Asset Publisher

Zamówienia publiczne na Platformie Zakupowej

Szanowni Państwo, W związku z postępującą elektronizacją zamówień publicznych Nadleśnictwo Białowieża informuje, że podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego jest Platforma Zakupowa.

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. 

 

Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.

     

Wszystkie postępowania  wraz z dokumentacją publikowane są na stronie  https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bialowieza

     

Składanie ofert odbywa się również poprzez formularz dostępny na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bialowieza

     

Pod tym linkiem dostępny jest regulamin korzystania z platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

 

Zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej - Jak to wygląda w praktyce:

  • Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (np.: SWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia),
  • Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk "Złóż ofertę", prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.

W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie złożenie oferty zgodnie z art. 63 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych PZP (Dz.U. 2019 poz. 2019).

 

Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bialowieza

Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

 

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z:

Centrum Wsparcia Klienta

(pon. - pt. 8:00-17:00) 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl