Wróć do pełnej strony

MIEJSCA OGNISKOWE

Nadleśnictwo Białowieża dysponuje następującymi miejscami ogniskowymi:

1. "Hajduki" w pododdziale 396 Cf, znajdującego się na terenie leśnictwa Nowe;

 

2. "Żwirownia" w pododdziale 452 Dd, znajdującego się na terenie leśnictwa Stoczek;

 

3. Wiata edukacyjna wraz z mejscem ogniskowym w pododdziale 529 Aa na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej "Jagiellońskie";

 

4. "Wiata szkolna" w pododdziale 429 Cf na terenie leśnictwa Stoczek;

Aby Nadleśnictwo Białowieża mogło udostępnić miejsca ogniskowe, Wnioskodawca powinien:
  • złożyć pisemną prośbę do nadleśnictwa (osobiście w sekretariacie lub e-mailem na adres: bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl) z wyprzedzeniem co najmniej dwóch tygodni od planowanej daty wynajmu;
  • uiścić opłatę najpóżniej na trzy dni przed planowanym terminem wynajmu (w kasie lub przelewem na rachunek bankowy nadleśnictwa).

W celu korzystania z miejsc ogniskowych należy zapoznać się z obowiązującym zarządzeniem nr 20/23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża z dnia 5 lipca 2023 r. (Zn. Spr.: ZE.715.28.2023) w sprawie opłat za wynajem miejsc ogniskowych na terenie Nadleśnictwa Białowieża - dostępny poniżej.